Możesz korzystać z tej strony internetowej, jeśli zgadzasz się z następującymi Warunkami Korzystania. Zgadzasz się na akceptację naszych Warunków Korzystania, uzyskując dostęp, korzystając lub pobierając materiały ze strony.

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie prawa. Lokalizacjatelefonuzadarmo to portal poświęcony recenzjom aplikacji do śledzenia telefonów, jednak nie popieramy korzystania z tych narzędzi w celach niezgodnych z prawem. Niektórzy dostawcy usług trzecich mogą zabraniać korzystania z aplikacji do śledzenia telefonów w celu dostępu do swoich usług i Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoje korzystanie z jakichkolwiek usług śledzenia telefonów w jakimkolwiek konkretnym celu jest zgodne z prawem. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z tej Strony Internetowej.

Lokalizacjatelefonuzadarmo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikające szkody lub straty, w tym bez ograniczeń, wszelkie straty zysków, przerwę w działalności, utratę programów lub innych danych w Twoim systemie obsługi informacji lub inne poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z dostępu do lub korzystania z witryny Lokalizacjatelefonuzadarmo lub jakiejkolwiek strony, która jest bezpośrednio lub pośrednio połączona z jakąkolwiek stroną na witrynie Lokalizacjatelefonuzadarmo. Informacje dostarczane mogą być niekompletne, nieaktualne lub niedokładne i mogą zawierać błędy techniczne lub literówki. Użytkownicy powinni zawsze szukać odpowiedniej porady prawnej przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakiegokolwiek działania.

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twój dostęp do witryny Lokalizacjatelefonuzadarmo jest wolny od wirusów, robaków, trojanów i innych destrukcyjnych elementów. Lokal izacjatelefonuzadarmo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikające szkody lub straty za utratę zysków, danych lub użytkowania poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z dostępu do lub korzystania z witryny Lokalizacjatelefonuzadarmo lub jakiejkolwiek strony, która jest bezpośrednio lub pośrednio połączona z jakąkolwiek stroną na witrynie Lokalizacjatelefonuzadarmo.

Lokalizacjatelefonuzadarmo zawiera linki do innych stron internetowych, nie jesteśmy odpowiedzialni za treść na tych stronach ani za ich polityki danych i procedury.

Możemy aktualizować i zmieniać stronę internetową od czasu do czasu, aby odzwierciedlić zmiany potrzeb naszych użytkowników i naszych priorytetów biznesowych.